Obsługa klienta

Polityka prywatności - Scandinavian Luxury AB – aktualizacja z 2018-05-24


Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotne, dlatego też dążymy do zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych. Nie sprzedajemy danych firmom postronnym.

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Scandinavian Luxury AB, nr organizacyjny 556721-6170, adres: Brunnsgatan 21 A, 111 38 Sztokholm.

W jaki sposób zbieramy dane?
W sytuacji, gdy odwiedzasz nasz portal, kupujesz nasze produkty lub kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta, mamy obowiązek gromadzenia oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki informacjom, jakie gromadzimy podczas dokonywania przez Ciebie zakupów, mamy możliwość zawarcia umowy z Tobą w charakterze klienta.

Jakie dane naszych klientów gromadzimy?
Gromadzimy następujące dane dotyczące osób dokonujących u nas zakupów oraz korzystających z naszego działu obsługi klienta:

1. Dane gromadzone podczas zakupów
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Osobisty numer identyfikacyjny (w zależności od metody płatności)
Adres (Adres do fakturowania oraz do dostawy)
Numer telefonu
Adres IP
Dane do płatności
Historia płatności
Dane na temat zakupu (produkty)
Ustawienia do newslettera

Przetwarzanie
* Sprawdzenie możliwych sposobów płatności – może wiązać się to ze skontrolowaniem zdolności kredytowej
* Dostawa zamówienia
* Obsługa reklamacji i spraw związanych z gwarancją

Uzasadnienie prawne
Przetwarzanie danych jest konieczne dla sfinalizowania umowy z klientem. W przeciwnym razie nie moglibyśmy zawrzeć umowy z Tobą w charakterze klienta.

Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych wynosi co najmniej 84 miesiące (7 lat) po sfinalizowaniu dostawy oraz płatności, co umożliwia nam obsługę ewentualnych reklamacji oraz kwestii związanych z gwarancją w sposób spełniający Twoje oczekiwania.

2. Kwestie dotyczące obsługi klienta
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Adres (Adres do fakturowania oraz do dostawy)
Numer telefonu
Adres IP
Historia zakupów
Dane techniczne Twojego sprzętu

Przetwarzanie
* Rozpatrywanie reklamacji
* Rozpatrywanie kwestii wymagających wsparcia klienta (w tym wsparcia technicznego)

Uzasadnienie prawne
Przetwarzanie wskazanych danych ma ułatwić rozwiązywanie problemów w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych wynosi co najmniej 84 miesiące (7 lat) po sfinalizowaniu dostawy oraz płatności, co umożliwia nam obsługę ewentualnych reklamacji oraz kwestii związanych z gwarancją w sposób spełniający Twoje oczekiwania.

3. Zapisy danych
Dane techniczne sprzętu
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Adres IP
Osobisty numer identyfikacyjny (W niektórych przypadkach)

Przetwarzanie
* Rozpatrywanie reklamacji
* Rozpatrywanie kwestii wymagających wsparcia klienta (w tym wsparcia technicznego)

Uzasadnienie prawne
Przetwarzanie wskazanych danych ma ułatwić rozwiązywanie problemów w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Dotyczy to także zobowiązań prawnych mogących pojawić się w przypadku nadużycia naszych usług.

Okres przechowywania danych
Okres gromadzenia danych wynosi maksymalnie 1 miesiąc, co umożliwia nam stałe ulepszanie naszej aplikacji oraz zapewnienie prawidłowości realizowanych zakupów.

Z jakich źródeł pobieramy dane?
Poza danymi, które dostarczasz nam sam, w niektórych przypadkach pobieramy także następujące dane:
1. Dane na temat wiarygodności kredytowej od firm udzielających takich informacji, banków oraz instytucji badających wiarygodność kredytową.
2. Dane adresowe, aby upewnić się, że Twój adres, który u nas figuruje, jest prawidłowy

Komu udostępniamy Twoje dane?
- Przewoźnikom (Firmy logistyczne i spedycyjne)
- Firmom obsługującym płatności
- Działowi marketingowi (Do naszych newsletterów)
- Instytucjom państwowym (Jeśli mamy taki prawny obowiązek)

Jeśli Twoje dane są udostępniane firmie, która jest administratorem danych osobowych, wówczas obowiązuje ją polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W jaki sposób przetwarzamy dane?
Naszym celem jest przetwarzanie wszystkich danych w obrębie UE/EWG. Wszystkie nasze systemy IT znajdują się obecnie w EU/EWG.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż jest to konieczne. Informacje na temat długości okresu przechowywania danych znajdziesz w części „Jakie dane naszych klientów gromadzimy?”.

Jakie posiadasz prawa jako osoba zarejestrowana?
- Prawo do dostępu
Maksymalnie 1 raz do roku możesz zażądać wyciągu, określając dokładnie, jakich danych miałby on dotyczyć. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych przez nas danych kontaktowych.

- Prawo do korekty, ograniczenia oraz usunięcia danych
Masz prawo zażądać skorygowania swoich danych, jeśli dopatrzysz się w nich nieprawidłowości. Możesz także zażądać usunięcia swoich danych. Ponadto masz możliwość ograniczenia korzystania ze swoich danych, na przykład w przypadku, gdy zażądałeś skorygowania jakichkolwiek danych.

- Prawo do przenoszenia danych
Jeśli udostępniłeś nam swoje dane osobowe, w niektórych przypadkach masz możliwość uzyskania do nich dostępu i używania ich u innego administratora (prawo do przenoszenia danych). Naszym obowiązkiem jest ułatwianie przenoszenia danych osobowych. Warunkiem jest przetwarzanie danych osobowych po uzyskaniu Twojej zgody lub w wyniku spełnienia warunków zawartej umowy. Dotyczy to tylko danych osobowych, które sam nam udostępniłeś.

Czy przetwarzaniu podlegają osobiste numery identyfikacyjne?
Z osobistych numerów identyfikacyjnych korzystamy tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład w celu zapewniania naszym klientom różnych ułatwień lub przeprowadzania kontroli, które wymagają osobistego numeru identyfikacyjnego. Są one usuwane z naszego systemu, kiedy nie są już nam potrzebne.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Bezustannie stosujemy działania mające na celu podwyższanie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie przedostawania się danych w niepowołane ręce.

Inspekcja danych
Celem inspekcji danych jest upewnienie się, że stosujemy się do obowiązującego ustawodawstwa. Jeśli Twoim zdaniem dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób nieprawidłowy, możesz zgłosić to do urzędu inspekcji danych.

Jak można się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących ochrony danych?
Aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące was pytania, wystarczy skontaktować się z naszym działem wsparcia klienta drogą mailową. Adres to: support@czaszegarkow.pl.

Niniejszy dokument jest stale aktualizowany i podlega zmianom. Możesz pobrać go z naszej strony internetowej. Dokument jest zawsze opatrzony datą ostatniej aktualizacji.